Inbreuk auteursrecht verweer

U heeft een brief gekregen omdat u zonder toestemming een foto heeft gebruikt. Deze brief biedt een basis om de claim af te wikkelen en het risico op hoge kosten en een procedure bij de rechter te verminderen.

0,00

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on google
Share on twitter
Share on email

Beschrijving

We zien het vaak voorbij komen. U heeft zelf een website gebouwd en bewust of onbewust een foto van het internet geplukt en die op uw site gebruikt. U krijgt vervolgens een brief van een bureau of deurwaarder die geld vordert omdat u zonder toestemming de foto heeft geplaatst. Dat kan een dure grap zijn en het claimen van misgelopen vergoedingen is een markt op zich en waarbij stevige schadevergoedingen worden gevorderd.

Er zijn veel repeat players die zich met claims richten op particulieren en ondernemers en hierbij met stevige brieven stevige bedragen vorderen. Nedland Rosmalen N.Legal LLP en Permission Machine BVBA zijn hier voorbeelden van. De reden hiervoor is dat bij auteursrecht hogere vergoedingen voor procedures en buitengerechtelijk werk kan worden geclaimd. Dat geldt overigens ook voor u als eventueel gedaagde partij.

Rechters hebben een vrij standaard benadering ontwikkeld voor de afwikkeling van deze doorgaans terechte claim. Met deze brief verweert u zich tegen onredelijke claims terzake geclaimde licentierechten met daarbij behorende schadeclaims.

UITLEG

Op basis van artikel 1 van de Auteurswet heeft een auteursrechthebbende op een foto als enige het recht om een foto openbaar te maken en te verveelvoudigen en heeft de auteursrechthebbende recht op vermelding van zijn of haar naam bij de foto. De fotograaf of een andere rechthebbende kan een recht om te verveelvoudigen verkopen. Dat heet een licentie.

Het plaatsen van een foto op een website zonder dat u daarvoor een licentie heeft gekregen, levert een inbreuk op op het auteursrecht van de rechthebbende en leidt tot een verplichting om schadevergoeding te betalen. Het maakt niet uit of u wel of niet wist dat er auteursrecht zat op de foto.

 • Check of u de foto inderdaad heeft geplaatst,
 • Check of de briefschrijver bevoegd is schadevergoeding te claimen en kijk wat er wordt gevraagd. Het kan ook zijn dat u een aanbod krijgt om alsnog een licentie-overeenkomst aan te gaan en het bureau alleen bevoegd is om licenties te verkopen. Dat is van belang omdat de briefschrijver dan niet bevoegd is om schade te claimen, daarvoor zal de deurwaarder of het bureau minimaal een licentie of volmacht moeten laten zien.
 • Check de bedragen die worden gevorderd.

U wordt doorgaans aangesproken voor drie bedragen:

 • De licentievergoeding. Als uitgangspunt geldt de licentievergoeding die normaal in rekening wordt gebracht. Voor de bovengrens kunt u afgaan op de tarieven die worden gehanteerd door  fotoanoniem. Kijk hier voor de tarievenlijst en bekijk aan de hand van variabelen welke vergoeding zij rekenen. het maakt uit of u de foto commercieel heeft gebruikt of als particulier en op welke pagina u de foto heeft geplaatst. Voor commercieel gebruik zit u in een range van € 250 tot € 350
 • De vergoeding voor het niet vermelden van de naam. Die is doorgaans al in de geclaimde licentievergoeding meegenomen en is als uitgangspunt onterecht. indien dat niet het geval is, rekent een rechter hiervoor doorgaans 25% van de licentievergoeding.
 • De buitengerechtelijke kosten. Check of er inderdaad buitengerechtelijke werkzaamheden zijn gemaakt. Als dit aan de orde is worden deze in eenvoudige zaken als deze bepaald op de WIK staffel. Globaal is dat 15% van de hoofdsom. Als u niet reageert of pas na verschillende brieven of niet betaalt kan dat aanleiding zijn voor een verhoging en zelfs de daadwerkelijke kosten.

Kortom als vast staat dat u zonder toestemming een foto heeft gepubliceerd en u wordt aangesproken door of namens de rechthebbende zult u snel en zonder dralen een redelijke vergoeding moeten betalen. Als u heeft betaald conform de bovenstaande richtlijnen zit u safe en kunt u zich een procedure met kostenverhogingen besparen.

Formele voorwaarden:

 • U wordt aangesproken door een deurwaarden of door een distributeur omdat u een foto zonder toestemming heeft gebruikt.
 • U bent bereid om hiervoor een redelijke vergoeding te betalen en doet dat ook maar wilt niet opdraaien voor een onredelijke kosten.

Inhoudelijke voorwaarden/aandachtspunten

 • Heeft de claimer het recht om schadevergoeding te vorderen. Dat moet blijken uit een aan de claimer verleende licentie of volmacht. U mag daar naar vragen.
 • De licentievergoeding moet redelijk zijn waarbij als uitgangspunt kan gelden de licentievergoeding die normaal wordt gevraagd en de tarieven van foto-anoniem. De discussie over dit punt wordt nog wel eens vergeten.
 • Een extra vergoeding voor het niet vermelden van de naam zal niet aan de orde zijn als daar bij de gebruikelijke licentie-vergoeding niet voor hoeft te worden betaald. U mag er dan vanuit gaan dat deze is meegeteld.
 • Reken buitengerechtelijke kosten voor het opzoeken van uw adres ad € 40,00 en u sommeren etc conform de tabel 
 • Blijft de wederpartij om meer kosten vragen

KOSTEN

 • Deze brief is gratis.
 • In geval van inbreuken op intellectuele eigendom gelden andere regels dan voor normale vorderingen. Een auteursrechthebbende kan de daadwerkelijke buitenrechtelijk en gerechtelijke kosten claimen. Bij standaardvorderingen gelden voor buitengerechtelijke werkzaamheden de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimumbedrag van € 40,00. Voor procedures geldt doorgaans het liquidatietarief.

Wat hebben we nodig:

 • leg in ieder geval een dossier met daarin de inbreuk en de correspondentie daarover.
 • Het risico bij proecederen in auteursrechtzaken is hoog omdat de kosten enorm kunnen oplopen. Dat geldt niet alleen voor u als gedaagde maar ook voor een eiser. Het ten onrechte instellen van een vordering kan duizenden euro’s kosten terwijl de vordering zelf maar een paar honderd euro bedraagt.
 • Stunten in dit soort zaken wordt daarmee niet aangeraden. Als de overtreding vast staat en de wederpartij gerechtigd is schade te claimen zult u dat snel moeten regelen.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Inbreuk auteursrecht verweer” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Informatie verkoper

 • Shopnaam: testwinkel
 • Verkoper sigmond@lsadvocaten.com
 • Adres: Jan Camperstraat
  5
  6416 SG Heerlen
 • Nog geen beoordelingen!

U heeft een brief gekregen omdat u zonder toestemming een foto heeft gebruikt. Deze brief biedt een basis om de claim af te wikkelen en het risico op hoge kosten en een procedure bij de rechter te verminderen.

× Stel uw vraag via WhatsApp