Daar heeft u recht op!

Advocatuurlijke rechtshulp vanaf 2007 van Groningen tot Heerlen

jan Camperstraat 5

6411 SG Heerlen

045-5737575

Alleen bij echte spoed aub.

Maan - zon

help@rechtswinkel.info

U heeft de wederpartij eerder in gebreke gesteld maar de wederpartij heeft verder niet gereageerd en is zoals dat heet in verzuim gekomen. Met deze brief bericht u de wederpartij dat u overgaat tot ontbinding van de overeenkomst. Een belangrijk gevolg is dat u over een weer wordt bevrijd. De verkoper heeft bijvoorbeeld niet geleverd en met de ontbinding van de overeenkomst geldt over en weer dat u vrij bent om met iemand anders zaken te gaan doen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen.

Formele voorwaarden:

  • Uw loon wordt niet betaald en u kunt stellen en aantonen dat de werkgever ook andere crediteuren onbetaald laat. Het meest eenvoudige is om collega’s te verzamelen die ook hun loon niet krijgen uitbetaald. De werkgever moet rijp zijn voor een faillissement doordat hij is opgehouden zijn schulden te betalen.

Inhoudelijke voorwaarden/aandachtspunten

  • U kunt zonder omhaal stellen dat u een loonvordering heeft. U heeft een op schrift gestelde arbeidsovereenkomst of kunt die eenvoudig aantonen en kunt een opgave geven van het achterstallig loon.
  • U heeft andere schuldeisers die hun vordering ook duidelijk kunnen stellen en aantonen. De vordering moet niet bewtist kunnen worden.

KOSTEN

  • Het aanvragen en het voeren van de procedure bij de rechtbank kost € 750,00 exclusief griffierecht.
  • U komt mogelijk voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking. In dat geval is dat het maximumbedrag.

Wat hebben we nodig:

  • Zoals gesteld een deugdelijke opgave van het verschuldigde loon.
  • Deugdelijke onderbouwde steunvorderingen
Your Content Goes Here

dit is een test 1

× Stel uw vraag via WhatsApp